Od 20.05.2024. do 28.05.2024. sme mimo kancelárie.

Budeme Vám opäť k dispozícii od 29.05.2024.

 

Záručné podmienky

Uvedené záručné doby platia od dátumu potvrdenia o predaji výrobku.

Dobrovoľné predĺženie záručnej doby v súlade s právnymi predpismi sa na jednotlivé skupiny výrobkov vzťahuje nižšie uvedeným spôsobom:

 

Predĺžená záruka 5 rokov na súčiastky (v prípade privátneho použitia)

 • Pohony garážových brán
 • Pohony krídlových brán
 • Pohony pre posuvné brány

Predĺžená záruka 2 rokov na súčiastky (v prípade privátneho použitia)

 • Závory
 • Trubkové pohony
 • Priemyselné pohony
 • Rádiová technika
 • Vysielače impulzov
 • Moduly GSM
 • Príslušenstvo

Na nižšie uvedené súčiastky podliehajúce opotrebeniu sa záruka nevzťahuje:

 • Žiarovky, batérie, poistky
 • Súčiastky podliehajúce opotrebeniu

Záručná doba na súčiastky odovzdané v rámci záručnej opravy je 6 mesiacov, resp. minimálne do konca pôvodnej záručnej doby výrobku. Záručne vykonanou opravou sa nepredlžuje pôvodná záručná doba!

Podmienky:

Pre uplatnenie záruky musí mať používateľ k dispozícii doklad o kúpe produktu. Záruka sa vzťahuje len na samotný predávaný produkt!

Služby:

Všetky poruchy produktu, ktoré súvisia s chybou materiálu alebo výroby, je povinný v rámci záručnej doby odstrániť realizátor vykonávajúci montáž.

Potrebné náhradné diely zabezpečuje spoločnosť SOMMER. Vymenená chybná súčiastka je majetkom spoločnosti SOMMER.

V prípade, že realizátor vykonávajúci montáž nevráti poškodenú súčiastku, vyhradzujeme si právo vyúčtovať cenu súčiastky realizátorovi.

Prosíme, aby ste vzali na vedomie, že dobrovoľne predĺžená záruka výrobcu sa vzťahuje výlučne na privátne použitie.

Pod pojmom privátne použitie rozumieme intenzitu otvárania neprevyšujúcu 10 otváracích cyklov za deň.

Okrem výmeny poškodenej súčiastky, alebo produktu nemožno uplatňovať náhradu žiadnych iných nákladov, opravu a inštaláciu musí vykonať realizátor!

Záruka neplatí tiež ani v prípade:

 • Nevhodnej inštalácie a zapojenia (Neprečítanie návodu na použitie!)
 • Nevhodného uvedenia do prevádzky a nevhodnej obsluhy (Neprečítanie návodu na použitie!)
 • Odstránenia alebo poškodenia nálepky obsahujúcej výrobné číslo a dátum výroby pohonnej jednotky
 • Mechanického poškodenia (napr.: nehoda, pád, náraz a pod.)
 • Vonkajšie vplyvy (oheň, voda, nenormálne vplyvy prostredia)
 • Pokus o opravu zo strany nekvalifikovanej osoby Poškodenie z nepozornosti, alebo úmyselné poškodenie
 • Prirodzené opotrebenie, alebo zanedbanie údržby (viď súčiastky podliehajúce opotrebeniu)
 • Zabudovanie súčiastok alebo doplnkov cudzieho pôvodu